Amerigo Tot
– en konstnärsprofil i Rom

(Dagbladet, Stockholm, 18 November, 1948)

— by HENRIK TIKKANEN