Kunstenaars uit Rome in Utrecht

(Utrecht, 28 October, 1946)

— by TROUW