Kunstenaars uit Rome in Utrecht

(TROUW, Utrecht, 28 October, 1946)

— by TROUW