Amerigo Tot – en konstnärsprofil i Rom

(HENRIK TIKKANEN, Dagbladet, Stockholm, 18 November, 1948)

— by HENRIK TIKKANEN