Életrajz

Amerigo Tot — Tóth Imre (1909–1984)

1909

1909. szeptember 27-én született Fehérvárcsurgón, a Károlyi grófok kastélyának szomszédságában, egy szőlőhegyen és a legenda szerint születésekor mustban fürösztötték meg. Édesanyja, Naszályi Zsófia a Komárom megyei Naszály községből került Csurgóra és minden bizonnyal ereiben olasz vér is csordogált, hiszen felmenői közt volt egy bizonyos Nasali, aki Budavár újjáépítésekor települt Magyarországra. Édesapja, Tóth Imre a visszaemlékezések szerint fuvarosként dolgozott ez idő tájt és Fehérvárcsurgó határában található Tatár-hegy homokját szállította a közeli Fehérvárra.

1910Négy évesen Nemes Pál fotóműtermében

1919

Tíz éves koráig él Csurgón ahonnan Károlyi József gróf ajánlólevelével a Ciszterciek fehérvári iskolájába kerül, ahol korábban Vörösmarty Mihály töltötte diákéveit. Itt kezdi meg tanulmányait Gálos Bernát osztályában.

1920

Az I. világháború után nem sokkal, 1920-ban a család Budapestre, pontosabban Sashalomra, a Wesselényi utca 14-be költözik. A háború idején lovaskatonaként szolgáló édesapja a fővárosban lovas rendőrnek áll. Tóth Imre a budapesti Lónyai utcai református iskolában tanul tovább.

1926Főiskolai portré

1926

Érettségi vizsga nélkül fejezi be gimnáziumi tanulmányait. Ugyanebben az évben felvételt nyer az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskolába (a mai Iparművészeti Múzeum épületében működött) grafika szakára. Tanárai többek közt Helbing Ferenc, Leszkovszky György és Weichinger Károly voltak. Főiskolai évei alatt kapcsolatba kerül Bortnyik Sándorral. Részt vesz a Modiano cigaretta plakátsorozatának kivitelezési munkálataiban. A tanulás mellett a PIATNIK gyárban vállal munkát. (A Piatnik Magyarország akkori legnagyobb kártyakészítő üzeme volt a Rottenbiller utcában, de a két világháború között színes kartonok és dobozok készítésével is foglalkozott. Az itt szerzett sokszorozási ismereteit később Rómában, az Il Messagero nyomdájának cinkográfusaként hasznosítja.) Budapesti éveiben tagja lesz a baloldali nézeteket valló Kassák Lajos Munka-körének.

1930

Elvbarátaival a Nemzeti Színház előtt turulista tüntetőkre támadnak. Az összecsapásnak rendőri beavatkozás és a kőbányai Gyűjtőfogház a vége. Innen három hónap múlva szabadulva otthon értesítés várja: 1930 őszétől felvételt nyert fél évre a dessaui Bauhausba, bentlakásra. Némi szerencsének köszönhetően útlevélhez jut és gyalog vág neki a nagy útnak.

1931Villamoson Berlinben

1931

Bauhaus utolsó éve Dessauban. Már sokan hiányoznak a korábbi mesterek közül, mégis olyan híres tanároktól sajátíthatja el az alapokat, mint Lyonel Feininger, Josef Albers, Vaszilij Kandinszkij, Paul Klee, Joost Schmidt, Gunta Stölzl, Alfred Arndt, Walter Peterhans és Moholy-Nagy László.

1932

Az iskola Berlin egyik külvárosában, Steglitzben próbálkozik a fennmaradással. Tóth Imre nyáron otthagyja a Bauhaust és tengerésznek áll. Schwinemünde, Kronstadt, Helsinki, Åland-szigetek, Stockholm. Csak néhány helyszín, ahol Tóth Imre partra szállt.
Ősszel Tóth Imre visszatér Berlinbe, majd Otto Dix fogadja őt és barátait (Kepes György, Hans Hofmann, Helmut Klose) drezdai iskolájába. Drezdában, a Brücke Galériában rendezi első kiállítását.

1933

Február 10-én a nácik letartóztatják a tanítványokat és Zwickauba internálják őket. Innen sikeres szökést követően egy lengyel költővel valamint Leo Meter (1911–1944) nevű német barátjával Csehszlovákia és Ausztria érintésével Itáliába menekül.
Velencében megismerkedik a római papi kollégium igazgatójával, Luttor Ferenccel, akinek segítségével később a Collegium Hungaricum lakója lesz majd.
Padovában, a Szent Antal templomban lenyűgözi a predellán Donatello és tanítványainak domborműve. A kora reneszánsz művész alkotása nyitja fel szemét a plasztika szépségére.
1933. június 4-én gyalogszerrel érkezik Rómába. (Az érkezés különös történetét Szerb Antal rögzíti Utas és holdvilág című 1937-ben megjelent regényében.)
Rómában hónapokig vendéglői portrék rajzolásából, újságok cinkfestéséből él. Az éjszakákat a hajléktalanok menhelyén (a Via dei Pettineti-n) tölti.
A Pantheon szomszédságában álló Minerva Hotel zsalugátereinek festésével jut első valamire való keresetéhez az Örök Városban.
Ez év őszétől egy rövid ideig a római Képzőművészeti Akadémián tanul Angelo Zanelli osztályában. Itt készíti első szobrait.

1934A Római Magyar Akadémián

1934

Tavasszal iskolája csereösztöndíjat hirdet: olasz diákok utazhatnak Magyarországra és a helyükre magyarok érkezhetnek. Ennek az ösztöndíjnak és Luttor Ferenc közbenjárásának köszönhetően Tóth Imre a Római Magyar Akadémia (Collegium Hungaricum) lakója lesz egészen 1936-ig. Itt ismerkedik meg többek között Mészáros Lászlóval, Grantner Jenővel, Szerb Antallal és Kerényi Károllyal.

1936A Via Vittorián

1936

A Via Vittoriára költözik egy kis műterembe. Elkészíti a Három özvegy című fa plasztikáját, Beethoven portré szobrát valamint a Bikák kisplasztikát. Antik mosoly című szobrával állami kitüntetést és vele együtt ötezer lírát nyer.

1937

Megmintázza a Tisztelet Donatellónak című domborművét. Ugyanebben az évben az albán kormány nemzetközi pályázatot hirdet nemzeti hősük,Szkander bég lovas szobrának elkészítésére. A pályázatot Tóth Imre nyeri. Neves szobrászok (mint például Ivan Meštrović) pályaműveinél bizonyul az övé jobbnak. Ennél a pályázatnál használja először az Amerigo Tot nevet, innentől datálódik a művészneve.
A Via Margutta 7-be költözik, az olasz főváros művésznegyedeként emlegetett negyedik kerületbe, egy nagyobb műterembe.
A szilvesztert I. Zogu albán király meghívására Tiranában tölti. Megbízást kap egy emlékplakett elkészítésére Zogu király és magyar származású menyasszonya, Apponyi Geraldine következő évben esedékes esküvőjéhez.

1938

Hét év elteltével hazalátogat Magyarországra. Olyan helyszínt keres, ahol kivitelezheti Szkander bég monumentális lovas szobrát.
A „Premio per Giovani Artisti”-nak, a fiatal olasz művészek évi díjának nyertese. Vallásos témájú domborműveket készít: Születés, Keresztelés, Beszélgetés az írástudókkal, Utolsó vacsora, Keresztre feszítés, Kiűzetés a paradicsomból, Golgota, Feltámadás.
A budapesti Madách-szobor pályázaton a bírálók elismerően értékelik művét, amelyet Juhász László építésszel közösen tervezett.

1939

Áprilisban három hétre újból hazalátogat Magyarországra ahol a Szkander bég pályázaton elért sikeréért állami kitüntetésben részesül. Itt értesül Albánia Olaszország által történt lerohanásáról. Zogu király családjával Angliába menekül. Szkander bég szobrának kivitelezési munkálatai így félbeszakadnak.
További portrészobrokat készít: Celestina illetve A hermetikus költő.

1940Római novemberben

1940

Először megmintázza, majd carrarai márványból két év alatt kifaragja a bolognai Goldoni család sírkápolnájának sokalakos (272 figura) domborművét, Az utolsó ítélet-et. A kompozíción a pokolra jutottak közé Hitler és Mussolini alakját is elhelyezi. A mű közvetlen előzménye a Bányászati oktatás (1938–39) szintén sok szereplőt felvonultató domborműve, valamint a mezopotámiai pecséthengerekre emlékeztető relief sorozatai.
Lénárd Sándor cikket ír róla Római Montparnasse címmel. A következő években szoros barátság alakul ki közöttük. Lénárd orvosként később többször segít komoly egészségügyi problémáin.
Elkészül a Próféta, Donatella valamint Lénárd Sándor portréja is. Megmintázza A szép nápolyi nő (La bella Partenopea) című szobrának első változatát.

1942

Alfredo Balsanti római műkereskedő megbízásából elkészíti a Fürdőző nő és Zsuzsanna a fürdőben című szobrait. A Szabad Magyarok Szövetsége Rómában (Free Hungarian Association in Rome) nevű szervezet tagja lesz Apor Gábor vatikáni magyar nagykövet, Aradi Zsolt vatikáni sajtóattasé, dr. Kovács Zsolt és Lénárd Sándor orvosok társaságában.

1943

Májusban kiállítja Judit (máshol: Judit és Holofernész) című kisplasztikáját a IV. Quadriennálén, Rómában.
A németek által megszállt északi országrészben reked. Hamarosan átszökik a fronton és csatlakozik a Nemzeti Felszabadítási Bizottsághoz (Comitato di Liberazione Nazionale , CLN). Ejtőernyős kiképzést kap, majd összekötő tisztként hét futárszolgálatot teljesít a Bizottság és a partizánok között. A háború alatt a partizánokról tusrajzokat készít amelyek később megjelennek egy 11 Agosto elnevezésű firenzei lapban.

1944

Egyik rosszul sikerült küldetésén a fasiszták fogságába kerül, de mielőtt kivégeznék, konvojukat bombatámadás éri, így sikerül megszöknie.
Év végén, mielőtt az oroszok elfoglalták Budapestet, édesapját a város határához vezénylik havat lapátolni. A nagy hidegben olyan súlyos fagyási sérüléseket szerez, hogy amputálni kell a lábát. A műtét közben vérmérgezést kap és következő év elején, 75 évesen meghal.

1945

Egyik bevetése alkalmával látja felülről a lángoló Budapestet. A Hortobágyon is landolt ejtőernyőjével. Parancsnoka az az Alessandro Pertini, aki később, a hetvenes évek végén Olaszország köztársasági elnöke lesz. Utolsó küldetésén ejtőernyős ugrás közben bal karját eltalálja egy lövedék. Bariban műtik meg a roncsolódott végtagot, több hónap kényszerpihenő vár rá.
Rómába hazatérve megmintázza Harry Sions (A jenki) portréját. A háború az addigi reneszánsz szellemiségű művészt is megváltoztatja. Absztrakt kompozíciókkal kísérletezik, hangsúlyosabban törekszik a külső és belső tér összekapcsolására munkáiban.

1947Sandro Vespasiani portréja a szobrászról

1946

Május közepén, az Associazione Artistica Internazionale (Nemzetközi Művészek Egyesülete) éves kiállításán megismerkedik a délvidéki Daruvárból származó Eva Fischer festőnővel, akivel ezután több, mint egy évtizedig élnek együtt élet- és alkotótársként.
Ebben az évben készült szobrai: A gróf úr, Dr. Birnbaum, Külföldi tudósító, a Holdkóros I-II., Városi látogatás, Vidéki látogatás I-II., A pletyka I-II., Falusi üdvözlégy.
1946-ban újabb olasz szobrászati díjat (Premio Saint Vincent) nyer.
Erre az időszakra tehetők a kavicsok és ősi formák ihlette alkotásai, a Kőasszony és a Kavicsasszonyok.
Kardos Tibor a római Magyar Akadémia (Collegium Hungaricum) frissen kinevezett igazgatója Renato Guttuso mellett Amerigo Tot-ot kéri fel, hogy segítsen egy reprezentatív tárlat létrehozásában a Via Giulián.

1947A műteremben Sandro Vespasiani fotóján

1947

Az év elején készíti el a Via Santa Maria Mediatricén élő szerzetesek refektóriumának falára az Utolsó vacsora című nagy méretű domborművét.
Illusztrációkat készít Lénárd Sándor Ex Ponto és Orgelbüchlein című versesköteteihez.
Szintén ebben az évben találkozik Lukács Györggyel, aki Magyarországra invitálja.
Ezekben az években részben pénzszerzés okán, de alapvetően nyughatatlan, változatosságra vágyó természete miatt belekóstol az autóversenyzésbe, rövid filmszerepeket vállal, sőt még szigony-vadászattal is foglalkozik.
Elkészülnek A nyugalmazott birkózó és A generális című szobrai, és vázlatrajzaiban megjelennek későbbi műveinek domináns védjegyei, a legyezőmotívumok.

1948Svájci sapkában

1948

A Forte dei Marmi első díjának nyertese.
Márciusban, a Galleria Nazionale d’Arte Modernában megrendezésre kerülő V. Quadriennalén bemutatja az ősanya szobrok inspirálta A terhes című alkotását.
Az amerikai Evan M. Frankel East Hampton-i birtokára (Brigadoon) megrendeli A szép nápolyi nő hatalmas kavicsokon fekvő bronzba öntött szobrát.
1948-tól néhány évig úgynevezett nyitott házat visz: szombatonként megjelennek műtermében a világ minden tájáról érkező művészek, politikusok, filozófusok, Salvador Dalítól a Peters Sisters tagjain át Igor Sztravinszkijig.
1948 szeptemberében Alberto Moravia nyitja meg a szobrász kiállítását a La Margherita galériában.

1949

Májusban Giuseppe Ragazzini tanácsára elvállalja Vincenzo Pinto kerámia manufaktúrájának vezetését Vietri sul Mare-ban. Irányítása alatt néhány éven belül nemzetközi hírnévre tesznek szert. Két fiatalember, Matteo Rispoli és Guido Infante lesznek a segédei. Itt készül a Halaskofa (máshol: Ördöghal) című mázas terrakotta szobra, amely Positanóban, a tengerparton kerül felállításra.
Ugyanez az év hozza meg egyik leglátványosabb művészi sikerét és teszi világhírűvé, amikor a római Termini pályaudvar homlokzati frízére kiírt nemzetközi pályázatot megnyeri. A több rétegben egymásra épített anodizált alumíniumlemez-kompozíció 1953-ra készül el véglegese, és egy csapásra világhírűvé teszi. Ez a formavilág köszön vissza a kerámiaüzemben készített tálain és falicsempéin is.
1949 nyarán ismerkedik meg Rómában Láng Györggyel. A New York-i The Four Seasons étterem majdani vezetője a hatvanas években több ízben segíti a művészt tengeren túli kiállításainak szervezésében és alkotásainak értékesítésében.
Őskori csontok inspirálta művét (Csontok és szemaforok) Oscar Kokoschka is méltatja.

1950Cosimo Boccardi felvételén

1950

Megismerkedik Milton Gendel amerikai fotográfussal, aki Fulbright-ösztöndíjjal érkezett Rómába, hogy a háború utáni Olaszországot dokumentálja.
Megkövesedett formákat ábrázoló tusképekkel kísérletezik.
Májusban a Palazzo delle Esposizioniban bemutatja A helyreállítás köve (máshol: Az újjáépítés köve) című szobrát, amellyel elnyeri a Mostra della Ricostruzione Nazionale szobrászati díját.
Svájcban, Dániában és Svédországban mutatja be alkotásait.

1951

Ernesto és Attilio Lapadula építészekkel közösen tervezik az Il cubo (A kocka) étterem belsőépítészeti kialakítását a római Via Sicilia 25. alagsorában.
Bariban, a Fiera di Levante vásárközpontban figurális faldekorációkat készít (Halászok, Narancsszüret), melyek az ókori, feketealakos vázafestészetet idézik.
Az olasz kormány megbízásából elkészíti a Food and Agriculture Organization (FAO) új, római székházához a tárgyalótermek ajtajait díszítő absztrakt lemezborításokat.
A decemberben nyíló VI. Quadriennáléra három művét is beválogatja a szakmai zsűri: Napforduló, Metamorfózis, Szükségtelen kerti gép.
Egy római magánklinikán sérv- és epekő műtéten esik át, négy hónapig ágyhoz van kötve.

1952F. J. Monaco fényképén

1952

Júliusban Jacques Chapiro orosz festőművészt fogadja műtermében aki szénrajzot készít a művészről.
A XXVI. Velencei Biennále olasz pavilonjának kiállítója. Számos magán megbízásban részesül. Elkészülnek Európa elrablása című szoborsorozatának első változatai.

1953

Megbízást kap Astolfo Ottolenghi gróftól, hogy tervezzen egy balkont az északolasz Acqui Terme városában álló villájához.
Elkészül a Termini-fríz.

1954Michele Ficarelli fényképén Bariban

1954

Az építészet ’új’ anyagából, betonból önti Meteor című térplasztikáját, amit később 1960-ban állítanak fel a XVII. nyári olimpiára épített, Pier Luigi Nervi által tervezett Palazzetto dello Sport mellett. Elkészül a Külügyminisztérium mennyezeti domborműve és A kő, mint gordiuszi csomó című szobra. Kiállít Bolognában.
Sashalmon meghal édesanyja.

1955

A Mezőgazdasági Minisztérium számára elkészíti a Magashegyi gazdálkodás című, több domborműből összeálló plasztikáját, amellyel a kézzel végzett földművelésnek állít emléket. Erdei favágók és nimfák, aratók és köpülők, erdei szenteket készítő fafaragók, olajbogyó szüretelők szerepelnek domborművein.
Bariba, az Aldo Moro egyetem előadótermébe készíti el A műtét című domborművét, ami Rembrandt Dr. Tulp anatómiájával (1632) rokonítható.
Műtermében fogadja Rufino Tamayo mexikói festőművészt.
Novemberben ismét három művel mutatkozik be a VII. Római Quadriennalén.

1956

A római Mezőgazdasági Kiállítás (Mostra dell’agricoltura) első díját nyeri el az előző évi domborműveivel. Átadja Bariban a Cassa di Risparmio delle Pugile takarékpénztár épületéhez készített Il Tavoliere (A terített asztal) című bronzkapuját. Részt vesz a XXVIII. Velencei Biennálén. (Nem gép az ember, A kő, mint gordiuszi csomó)

1958

A Brüsszeli Világkiállításon A szörny lokomotív (Il mostro locomotivo) című nagyméretű szobrával szerepel, amit az Európai Közlekedés Pavilonja előtt állítanak fel.

1959Ötven évesen Burt Glinn ikonikus fotóján

1959

Elkészül a római Autóklub (Automobile Club d’Italia) főigazgatóságának épületében a Hengerek, reflektorok és alagutak című betonreliefje.
Hasonló formavilágú a római Olimpiára készült Geometrikus izmok című dombormű is, melyet Tot maga mázaz és éget ki a római Sportpalotába (Palazzo dello Sport) való felállításhoz.
Négy betonszoborral vesz részt a VIII. Quadriennalén: Dombormű I-III., és a Meteor.

1959Elio Sorci, a Paparazzi portréja Totról

1960

Absztrakt kisplasztikai sorozaton dolgozik: Tiltakozás I-XII. (Protest).
Felállítják a Meteor-t.

1959Pasquale De Antonis felvétele

1961

Az új nápolyi pályaudvar mennyezetéhez Massimo Battaglini építésszel együttműködve háromszög alakú poliészter dekorációkat terveznek, de pénzhiány miatt a kivitelezés nem valósul meg.

1962

Önálló kiállítással vesz részt a XXXI. Velencei Biennálén. Elkészül az Ordítás és a náci, A használhatatlan masina, az Őfelsége, a kilowatt, a Minotauromasina és A föld füle.
Londonban is kiállít.
Ebben az évben a Spoletói Fesztiválra egy balett darab forgatókönyvét írja és díszletét is saját maga tervezi.

1963A Brüsszeli Világkiállításon

1963

Denis Chevalier meghívja Párizsba az Art d’Aujourd’hui folyóirat által rendezett Actualité de la Sculpture című kiállításra, a Galerie Creuse-be. Olyan művészekkel állít ki, mint Henry Moore, César, André Bloc, Alicia Penalba. Ugyanebben az esztendőben Henry Moore és Ossip Zidkine társaságában meghívást kap Belgrádba, ahol a Modern Művészetek Múzeumának készítenek egy-egy szobrot (Fiatalok készülődése a kempingre).
A La Sapienza egyetem Gyógyszerkémiai tanszékének új épületegyütteséhez rétegelt lemez domborműveket (Biológia I-III.) és falapra festett faliképeket (Megkövesedett erdő I-III.) rendelnek tőle.

1964

Egész évben a Raffaello nevű luxus óceánjáró legyezőmotívumos korlátdíszein és anodizálással színezett falburkolatain dolgozik.
(A hajót 1983-ban rakétatalálat érte és elsüllyedt az iráni Bûshehr-öbölben.)
Erre az évre tehető A kagyló I-II. című plasztikák megvalósítása is.

1965Szakállas portré, Mauro Bolognini felvétele

1965

Új műterembe költözik, pár háztömbnyire a korábbitól, a Via Margutta 17-be.
Pietro Aretino olasz, reneszánsz költő erotikus verseihez készít illusztrációkat.
Az aquilai Igazságügyi Palota (Palazzo di Giustizia dell’Aquila) homlokzatára két áttört betondomborművet tervez.
Megismerkedik Doreen Kay amerikai filozoptrinával. Viharosan induló kapcsolatuk amerikai leánykéréssel folytatódik, majd tragédiába torkollik, amikor Doreen Rómába való visszautazásuk alatt a hajóúton váratlanul rosszul lesz. Vírusos májgyulladással kerül kórházba. Halálos ágyán derül ki, hogy titokban megtanult magyarul és gyermeket vár, aki már nem szülhetett meg, mert augusztus végén Doreen meghal.
A Cimitero Accatolicóban helyezik végső nyugalomra. Sírkövét a szobrász faragja.

1966

Megnyeri a római Kennedy-emlékműre kiírt pályázatot. Önálló kiállítása nyílik New Yorkban. Több műve is amerikai magángyűjteményekbe kerül.
Két betondomborművet önt a Monte dei Paschi di Siena banképületében Bariban.
Tanulmányutat tesz Japánba és Indiába.

1967

Felkérést kap, hogy New Yorkban, a Lincoln Centerben található konzervatóriuim elé tervezzen egy szobrot Bartók Bélának, a huszadik századi magyar zene óriásának. Így születik meg a Mikrokozmosz a makrokozmoszban című emlékmű terve. A szobor köztéri változata végül Magyarországon, Kecskeméten kerül felállításra 1984-ben.

1968Ismét Magyarországon, Szebellédy Géza fényképe

1968

Április elején, harminc év távollét után egy rövid időre hazalátogat Magyarországra.
Olaszországba visszatérve filmszerepeket vállal. Az 1968-ban bemutatott, Vittorio Caprioli rendezte Bocsánat, szeretkezünk? (Scusi, facciamo l'amore?) című filmben egy német bárót alakít. Gian Luigi Poliodoro Satyriconjában Lica, a hajóépítő szerepét osztják rá. A filmet a következő év márciusában a bemutató előtt betiltják Olaszországban.

1969Szalay Zoltán ikonikus fotóján, Tihanyban

1969

Huszárik Zoltán Tóth János operatőrrel egyedi hangvételű portréfilmet készít a szobrászról.
Ebben az évben készült szobrai: Hommage á Karinthy Olivecrona, Keresztes és a Kozmosz, az ikerrepülés.
A budapesti Iparművészeti Főiskola tiszteletbeli tanárává választja.
Május 24-én addigi munkásságát átfogó kiállítása nyílik Budapesten, a Műcsarnokban. A tárlatot Makrisz Agamemnon görög származású magyar szobrász rendezi és Somogyi József szobrászművész nyitja meg. Két hét alatt huszonötezren tekintik meg, amire korábban nem volt még példa. Megismerkedik Joseph M. Katz pittsburgi gyárossal és műgyűjtővel, aki négy szobrát is megvásárolja.
A Műcsarnokban kiállított műtárgyakat június 22-től a tihanyi bencés apátság kiállítótermében és kertjében is bemutatja. Kiállítása a nyár folyamán több, mint százezer látogatót vonz.
A szobrász hatvanadik születésnapján, szülőfalujának katolikus templomában Lékai László bíboros felszenteli a Csurgói Madonna című szobrot.
Év végén, október 4-én tárlata Debrecenbe költözik, a Kossuth Lajos Tudományegyetem díszudvarába.

1970Kertben

1970

A magyarországi kiállításainak sorát szegedi tárlata zárja januárban. A Föld füle című szobra a budapesti Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe, A Föld szeme pedig Debrecenbe kerül. Őfelsége, a kilowatt szobrát a tihanyi apátság előtt állítják fel.
Április végén New Yorkban, a Madison Avenue egyik galériájában nyílik kiállítása ahol huszonnégy új szobrát állítja ki. Philadelphiában egy felhőkarcoló elé tervezi új alkotását, egy tizennyolc méter magas plasztikát, ami az Egyesült Államok címerében is szereplő sast jelenít meg dinamikus formákba való átültetéssel. Philadelphiában megismerkedik Andrew Wyeth realista festőművésszel. Több magángyűjteménybe kerülnek szobrai.
Egész nyáron a Banderia fivérek emlékművén dolgozik.
Don Antonino Stellát alakítja Damiano Damiani: A legszebb feleség (La moglie più bella) című filmjében.
Brindisi városának új színházépületének a Nuovo Teatro Verdi homlokzatára elkészíti az Álarcok (máshol: Maskarák) című betonreliefjét.

1971

Januárban meghívják Bariba, hogy legyen a Szépművészeti Akadémia (Accademia di belle arti di Bari) tanára. Tíz évig tanít itt. Közbenjárásával elkészül Barcsay Jenő Művészeti anatómiájának olasz kiadása és javaslatára kötelező tantárgy lesz az anatómia az akadémián.
A hetvenes évek elején kerül jó viszonyba VI. Pál pápával, aki fontos megbízatásokhoz juttatja.
Őt kérik fel Avery Brundage (a Nemzetközi Olimpiai Bizottság leköszönő elnöke) aranyplakettjének kivitelezésére.
Elkészülnek A mag apoteózisának első változatai. A Szent Péter Bazilika utolsó kapujára kiírt pályázatra benyújtott tervében is megjelenik a mag motívum.

1970Bajszos portré

1972

Felállítják Cosenzában, a Vallone di Rovito egyik szikláján Az elszakadt lánc című szobrát, a Banderia fivérek emlékművét, amelynek tervével már egy évtizeddel korábban pályázatot nyert.
(A Banderia fivérek Itália egyesítéséért harcoltak. Ezért idézte meg a szoborban Tot az elszakadt lánc formát.)
A Máltát látni, és meghalni (Pulp) című filmben is feltűnik partizánként Michael Caine oldalán.

1973

A szicíliai Palermóban nyílik kiállítása.

1974A Keresztapa II. forgatásán

1974

Bariban, a Via delle Costituentén felállítják a Pugliai hajógerinc című szobrát.
A híres Keresztapa trilógia második részében Michael Corleone (Al Pacino) testőrét alakítja. Francis Ford Coppola felkérésére szerepel a film néhány epizódjában, amelyeket a Dominikai Köztársaságban forgatnak.
Ugyanebben az évben készíti el VI. Pál pápa portréját, valamint azt a kelyhet, amelyet aztán a pápa a Szent Év megnyitásakor celebrált misén használt. Ugyancsak Amerigo Tot munkája az a Kalapács és Vakolókanál, amiket a Porta Sacra megnyitásához és befalazásához használtak.
Egy philadelphiai kórház számára szökőkutat tervez.

1976

A tengerparti Anzio városában, Nero villájának romjai közelében egy II. világháborús emlékművet készít, amit egy német katonai bunkerből alakít át és A harcos mint a béke őre (máshol: Békeharcos) címet adja neki.
Magán megbízást kap a perzsa sahtól, Reza Pehlavitól, hogy készítse el sógora, a repülőbalesetben elhunyt Khatami generális síremlékét. A kivitelezésben tanítványa, Pantaleo Avellis is segédkezik.

1978

Állandó kiállítása nyílik Pécsett. A Pécsi Kisplasztikai Biennáléra elkészíti Székek című szoborsorozatát.
Az Olasz Tudományos Akadémia aranyérmes tagjává választja.

1979Farkas Tamás fényképén

1979

A Magyar Népköztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendjével tüntetik ki.

1980

Megalkotja a Történelmi ellipszis-t a Magyarok Nagyasszonya Kápolnába, ami a római Szent Péter Bazilika altemplomában található.
Elkezdődik A mag apoteózisa gigantikus bronz dombormű Gödöllőre szánt változatának kivitelezése Budapesten, a Petőfi Csarnokban.

1981Pécsett, Nádor Katalin felvétele

1981

Pécsett, a Zsolnay gyárban elkészíti jellegzetes, táncoló és tengerparton ülő figurákat ábrázoló kerámia paneleit.

1982

Március 18-án nyílik utolsó hazai kiállítása Budapesten, a Vigadóban.

1983

A mag felavatása Gödöllőn. Juhász Ferenc is részt vesz az ünnepségen, és felolvassa a szobrászhoz írt versét.

1984Schwanner Endre fényképén

1984

Június 20-án felavatják a Bartók emlékére készített Mikrokozmosz a makrokozmoszban című szobrát Kecskeméten.
A római Gemelli kórházba kerül, ahol II. János Pál pápát is ápolják.
December 13-án hal meg Rómában. Budapesten, a Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. (Síremlékét Melocco Miklós készítette, 1989-ben állították fel. 1-1-585/586)